Profile
English
Bulgarian
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ breis ]
  +
  English
  `~
  1!
  2@
  3#
  4$
  5%
  6^
  7&
  8*
  9(
  0)
  -_
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  qQ
  wW
  eE
  rR
  tT
  yY
  uU
  iI
  oO
  pP
  [{
  ]}
  <>
  CapslockCapslock
  aA
  sS
  dD
  fF
  gG
  hH
  jJ
  kK
  lL
  ;:
  '"
  \|
  EnterEnter
  ShiftShift
  zZ
  xX
  cC
  vV
  bB
  nN
  mM
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create

  I. v
  1. свързвам, стягам; to ~ o.s. up, to ~ o.’s energies стягам се;
  2. закрепям, подпирам (against); обхващам;
  3. опъвам, обтягам; стимулирам; действам благотворно на;
  4. мор. натъкмявам (платно) според вятъра;
  5. печ. слагам в големи скоби; to ~ up действам ободряващо, ободрявам, насърчавам, окуражавам;

  II. n
  1. чифт, двойка;
  2. pl презрамки, тиранти;
  3. скоба, свръзка; стяга; печ. голяма скоба;
  4. паянт, слаб, нестабилен, подпора; разпънка;
  5. мор. въже за натъкмяване на платно според вятъра; to splice the main ~ пия;
  6. ремък, който свързва кола с пружините ѝ
  7. ремък за стягане на барабан;
  8. маткап.