Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  възвр. гл. show; appear, show o.s; (неочаквано) turn/show up; (представям се) present o.s.; (в полиция и пр.) report (в to); (за дух) appear, materialize; не се ~ на работа stay away from work, not turn up at work; ~ в качеството на прокурор appear for the prosecution; ~ в пълен състав turn out in full force; ~ в ролята на figure as; ~ като защитник на обвиняемия appear for the defendant; ~ като поръчител stand security; ~ на бял свят see the light of day; ~ на изпит sit for/go in for an examination, take an examination; ~ на конкурс take part in a competition; ~ на работа report for work; ~ пред съда appear before the court.