Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  прил.
  1. (не тесен) wide; човек с ~и гърди man deep in the chest; ~ екран wide screen; ~ около кръста of ample girdh; ~ подгъв deep hem;
  2. (свободен ­ за дреха) loose; (за обувки) wide;
  3. (обширен) broad; (за помешение, кола) roomy; ~ двор spacious yard; ~а планинска местност a sweep of mountain country; ~ият свят the wide worid, поет. the wide;
  4. прен. (неограничен, пространен, обширен) sweeping, broad; актьор с ~о амплоа versatile actor; в ~ мащаб on a large scale; в ~ия смисъл in the broad sense; с ~и схващания broad-minded; стоки за ~о потребление consumer goods; твърде ~о понятие loose concept; ~ социалист right-wing socialist; ~а програма all-embracing programme; ~ата публика the general public, society/people at large; ~и познанства wide acquaintance; ~и права sweeping powers; ~и схващания large views; ~ите маси the broad/vast masses;
  5. език. (за гласна) open; • с ~а ръка free-handed, openhanded, generous; нареч. free-/open-handedly, generously; с ~о сърце easy-going; сърце да е ~о take it easy, don’t worry; той има ~о сърце he takes it easy; тя е дълга и ~а it’s a long story; ~ жест embracing/wide gesture.