Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  гл., мин. св. деят. прич. чѝстил 1. clean; книж. cleanse; purge; (чрез триене, с химикал) scour; (с четка) brush; (с кърпа) mop (up); (кон) scour, rub down, curry; (комин) sweep; (ориз) pick; (химически) dry-clean; (канал) dredge; (плодове) peel; (от костилките) stone, pit; (орехи) shell; (грах) shell, pod; (риба от люспите) scale; (пиле, риба и пр. за готвене) dress;
  2. (за чистачка) char; ходя да ~ (по къщите) go out charring/cleaning;
  3. (от примеси) purify; прен. purge;
  4. (унищожавам) exterminate, kill;
  5. карти discard;

  ~ се (за птица) preen o.s.