Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -ове, (два) хо̀да 1. (вървеж) walk, gait; pace; tread; (конски) pace; бавен ~ slow march; бърз ~ quick march; забавям ~а slow down; ускорявам ~а go faster; ускорявам/забавям ~а (за кораб) gather/lose way;
  2. (движение) motion, run; в пълен ~ in full progress, (at) full blast, full tilt, (at) full pelt, flat out; прен. in full swing; в ~ afoot; in progress; under way, (за машина) running; давам заден ~ back (the engine), move into reverse, reverse, rev; давам ~ на give effect to; давам ~ на дело proceed with a case; давам ~ на молба consider/forward a petition; заден ~ reverse/backward motion; пускам в ~ всички средства leave no stone unturned, move heaven and earth; тайни ~ове на политиката the shady side of politics; ~ на времето course/lapse of time;
  3. (скорост) speed;
  4. техн. stroke, drive; работя на празен ~ float; среден ~ halfspeed;
  5. (развитие) (на събития) course, march, progress, tide, development; tenor; (на мисли) train; (на болест) progress; ~ът на събитията the course of events; the pattern of events;
  6. воен. (такт) cadence; ~ за съобщение communication trench;
  7. шах move (и прен.); правя погрешен ~ play a wrong card; умел ~ clever move.