Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -и 1. (стълб) column, pillar, post; архит. (между капитела и основата) tige; с ~и columned;
  2. строит.: ~а с капител bracket-like column; ~а със спирална армировка column with spiral hooping; ~и с общ пиедестал grouped columns; многоъгълна ~а cant column; стоманобетонна ~а reinforced concrete column;
  3. (във вестник) column; (на специална тема) feature;
  4. воен. column; в ~а по двама in column of files; в ~а по един мор. line ahead; в ~а по трима/четирима in column of threes/fours; походна ~а column of route, route column; стегната ~а close column;
  5. (от коли в улично движение) line, tailback; движа се в ~а string out;
  6. (озвучително тяло) speaker; • пета ~а a fifth column; човек от петата ~а fifth columnist.