Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., -а 1. (свойство) property;
  2. (положително свойство) quality; virtue; само мн. (данни) qualities, makings;
  3. (на стока и пр.) quality; grade; (сорт, вид) brand; диамант първо ~о diamond of the first water; експлоатационни ~а performance; ~о на изображението тв picture quality; летателни ~а авиац. flying performance/qualities; мореходни ~а мор. seaworthiness; от високо ~о high-grade (attr.), high-quality (attr.), of high quality; от ниско/долно/лошо ~о low-grade (attr.), low-quality (attr.), of inferior/low/poor quality; първо ~о first/top grade/quality/rate; ходови ~а техн. ride/riding characteristics, rideability; • в ~ото си на in o.’s capacity of; преминаване от количество в ~о филос. transition from quantity to quality; той има ~а да стане добър хирург he has the makings of a surgeon.