Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -и, (два) инструмѐнта 1. (уред) tool, implement, instrument, device; абразивен ~ grinder; дърворежещи/дървообработващи ~и wood-working tools; механичен ~ power tool; сандъче за ~и tool-box; снабден с ~и instrumented;
  2. прен. (средство, оръдие) tool, means, medium, instrument;
  3. муз. instrument; духови ~и wind instruments, събир. (the) wind; дървени духови ~и (the) woodwind; медни ~и brass instruments; събир. (the) brass; свиря на ~ play an instrument; струнни ~и stringed instruments, събир. (the) strings;
  4. юр. instrument.