Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -и, (два) елемѐнта 1. хим., физ. element; Периодична таблица на ~ите (на Менделеев) periodic table of elements;
  2. (съставна част) element, component, unit, member; крепежен ~ raker; носещ ~ carrier, supporting member; свързващ ~ linking member, tie element; стандартен ~ unified element; строителни ~и (structural) elements; стружкочупещ ~ torque-chipper; съставни ~и ingredients; composite parts; фабричен (строителен) ~ prefab;
  3. прен. element, strain; хумористични ~и flashes of humour;
  4. (индивид) character, person; престъпни ~и criminals; съмнителен ~ suspicious character; само мн. (представители на дадена среда) elements, section;
  5. (отделен съд за добиване на галванически ток) element; батерия от три ~а battery of three elements;
  6. ел. cell; чувствителен ~ sensing element, sensor.