Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -и 1. (цифрата 1) one;
  2. мат. unit, unity; ~а мярка unit of measurement, measure, module; ~а мярка за пространство и т. н. unit of area etc.; ~а мярка за самоиндукция ел. quadrant; равно на ~а is unity; редица на ~ите units column;
  3. (определена величина) unit; ~а за информация инф. information bit; ~а работа на работник на час man-hour;
  4. (особена част) unit; лексикална/граматична ~а език. lexical/grammatical item;
  5. само мн. (отделни личности) individuals; only a few; isolated cases;
  6. (бележка) bad (mark); (реалност) entity.