Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ср., -а̀ 1. bottom, (на река, море и пр.) bed, (на море и пр.) floor; ~о на бъчва barrel head; изпивам чаша до ~о drain o.’s glass, empty o.’s glass (to the dregs), drink a cup to the lees/dregs; изпращам на ~ото на морето send to the bottom (of the sea), sink; на ~ото at the bottom; с ~ото нагоре upside down;
  2. прен. (дълбина) bottom; от ~ото на душата from the bottom/ground of o.’s heart;
  3. (най-отдалечената част на стая, сцена) far end; в ~ото на at the far end of; в ~ото на душата си in one’s heart of hearts;
  4. (седалище на панталони и пр.) seat; с широко/голямо ~о full-/wide-bottomed; • до ~о to the end; на ~ото на прен. at the bottom/back of; “На ~ото” (от Горки) ‘Lower depths’.