Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  прил., -га, -го, -ги 1. long; бегач на ~ги разстояния спорт. long-distance runner; ~га брада long/flowing beard; ~га рокля evening dress, ankle-length dress; ~ги гащи long-johns; амер. drawers; ~ги (до земята) пердета full-length curtains; ~ги чорапи stockings, (мъжки) knee-length socks; ~ъг скок спорт. long jump; предстои ни ~ъг път we have a long way to go; рокля с ~ги ръкави long-sleeved dress; с ~га брада long-bearded; с ~ги крайници long-limbed, long of limb; това палто ми е ~го this coat is too long for me;
  2. (за човек) tall, lanky; амер. spindly;
  3. (за времетраене) long; sustained, prolonged; батерия с ~ъг живот ел. long-life battery; ~га нота муз. long note; ~га реч long/lengthy speech; ~га сричка фон. long syllable; ~ъг звук, ~га гласна фон. long vowel; от ~ги години for many years; приятели от ~го време friends of long standing; след ~ги разисквания after long/lengthy discussions; (проточен) longspun, long-drawn (out); това е ~га работа it is a long job, this work will take a long time; • ~га коса, къс ум beauty and brains don’t go hand in hand; имам ~ъг език прен. have a sharp/ready/glib tongue; тя е ~га и широка (история) it’s a long story; тя стана ~га и широка things are getting involved.