Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -и 1. hole; изкопавам ~а dig a hole/pit; (яма) hole, pit; (в път) (pot-)hole; пробивам/правя ~а (make a) hole, cut/bore a hole; perforate, punch; пътят е целият в ~и the road is full of pot-holes; (от граната) shell-hole; (от куршум) bullet-hole; (за чеп) knot-hole; (на ключ) keyhole; (за монети в автомат) slot; (от която изтича нещо) hole, leak; (от перфоратор, кондукторски клещи и пр.) perforation; (за връзка на обувка) eyelet;
  2. (падина) hollow;
  3. (кухина) hollow, cavity; (в зъб) cavity;
  4. (пролука) gap; (отвърстие) opening; ~и за запълване gaps to be filled/stopped;
  5. (на флейта и пр.) (finger-)hole, ventage;
  6. (шупла) pore, hole; (в отливка) knot, hole;
  7. (леговище) hole, den, lair, (на заек, лисица) burrow; изкопавам ~а (за заек и пр.) burrow (a hole); меча ~а den/lair of a bear; миша ~а mouse-hole;
  8. (скъсано място) hole, tear; палтото има ~а на лактите the coat is out at elbows;
  9. (малко бедно жилище) hovel, den; (за кино или театър) англ., разг. fleapit;
  10. (затвор) den, clink, jug, pen; • вкарвам някого в миша ~а corner s.o., put s.o. in a tight spot; до ~а to the max; миша ~а прен. mouse-hole; последната/седмата/деветата ~а на кавала a mere nobody; a second fiddle; скривам в миша ~а put in a secret place; черна ~а астр. black hole, collapsar.