Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -и 1. trace, track, trail; (от човек) footprint, footmark, footstep; (от животно) track, trail, scent; (от колело) (wheel-)track; (от кораб) track, wake; водна ~я backwash; вървя по ~ите на follow in the tracks of; follow close behind, track (s.o.); ~я на диво животно spoor; загубвам ~ите на lose tracks/the trail; прен. lose sight/track of; кучетата вървят по ясна ~я the pack is in full cry; кървава/огнена ~я a trail of blood/fire; отклонявам някого от ~ите си put s.o. off o.’s tracks, (за животно) put off the scent; по ~ите съм на be on the track of; полицията е по ~ите му the police are on to him/are on his tracks; попадам на ~ите на get on the track of, come upon the tracks of; пресни ~и (от животно) fresh tracks, hot scent/trail; скривам ~ите си cover o.’s traces, cover up o.’s tracks; throw (s.o.) off the scent/track;
  2. (белег, знак) sign, mark, vestige, trace; ни ~я not a vestige (от of).
  гл., мин. св. деят. прич. дѝрил разг. (по съдебен ред) claim; look for, search for, seek.