Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -ци, (два) да̀нъка tax, duty; (общински) rate; вземам ~к от exact a tax from; глобален ~к икон. lump sum tax; Акциз” excise duty; ~к върху луксозни предмети luxury tax; ~к върху оборота turnover tax; ~к върху общия доход income tax; ~к върху превозните средства duty on vehicles; ~к върху свръхпечалбите excess profits tax; Дарение” capital transfer tax; амер. gift tax; Добавена стойност” value added tax, съкр. VAT; Наследство” death-duty; estate duty; legacy-duty; Печалба” corporation tax; Сгради” inhabited house duty; ~ци и налози taxation; избягване на ~ци (в рамките на закона) tax avoidance; налагам ~к impose/levy/assess a tax (на on); намалявам ~ците reduce taxation; необложен с ~к untaxed; облагам с ~к lay under taxation; облагане с ~к taxation, taxing; освободен от ~к (за предмет) free of tax, tax free; (за човек) exempt from taxation; освободен от ~ци tax-exempt/-free; остарели ~ци tax-arrears; поголовен ~к poll tax; поземлен ~к land-tax; прогресивен ~к graded/graduated tax; пряк/косвен ~к direct/indirect tax; тежки ~ци heavy taxation; укриване на ~ци tax evasion.