Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  = гръб гърбъ̀т м., гърбовѐ, (два) гъ̀рба back; воен. rear; вземам на ~ take up on o.’s back.; (на чуш) give s.o. a pickaback; виждам гърба на see the last of; говоря зад гърба на talk behind s.o.’s back; ~ на книга back of a book, spine; ~ с ~ back to back; гърбът му носи he has a broad back; да ти видя гърба! beat it! scram! живея на гърба на sponge on, be a parasite on; hang on s.o.’s coat-tail; живея на чужд ~ sponge, live on the toil of others; зад гърба на behind s.o.’s back; извинете, че съм с ~ към Вас excuse my back; изпитвам на гърба си learn to o.’s cost; изпитал съм го на гърба си know from bitter experience; have been through it o.s.; на гърба on the/o.’s back, (на чуш) pickaback; на гърба на прен. on the shoulders of; нанасям удар в гърба прен. stab in the back; нападам в ~ take/attack in the rear; не падам на гърба си always fall (like a cat) on o.’s feet; stick to o.’s guns; not take things lying down; нося на ~/на гърба си carry on o.’s back; нямам какво да сложа на гърба си not have a rag to o.’s back; обръщам ~ на някого turn o.’s back on s.o.; give s.o. the cold-shoulder, cold-shoulder s.o.; send s.o. to Coventry; обръщам се с ~ към turn o.’s back to; падам на гърба си fall on o.’s back; пазя гърба си watch o.’s back, cover o.’s back; пиша на гърба на (документ) endorse; подпирам с гърба си set o.’s back against; превивам ~ bend o.’s neck (пред to); с ~ към with o.’s back to; с гърба напред back to front; сна ~ with … on o.’s back; сърби го гърбът he carries a chip on his shoulder.