Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  гл. непрех. burn, be on fire; be ablaze/alight; (буйно за огън, пожар) roar, deflagrate; (без пламък, от огън) glow; (от срам, негодувание и пр.) tingle; glow; (имам треска) burn, be feverish; (за лице, бузи) flush; be flushed; (за очи) burn/be fiery; (за рана) rankle; (за уши) burn red; tingle; ~ от възторг/гняв/негодуване (за очи) glow with enthusiasm/anger/indignation; ~ от жажда be consumed/parched with thirst; ~ от желание да burn with desire to, be dying/bursting to, be all agog to; ~ от нетърпение burn with impatience, be in a fever of impatience; къщата гори the house is on fire; огънят гори the fire is burning away merrily; с очи, които горят от възторг starry-eyes; • ~ в работата си put o.’s heart into o.’s work.
  гл., мин. св. деят. прич. горѝл 1. прех. burn (down); (топливо) burn; (електричество) use; ~ вар/въглища burn lime/charcoal;
  2. прен. (измъчвам, тревожа) consume; гори ме страст be consumed with passion.