Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  прил.
  1. high; (за човек) tall; (за планина и пр.) high, поет. lofty, towering; (издигнат, построен високо, за път, железница) elevated; (за чело) high; (за яка) stand-up; ~а местност highlands; ~а топка (при тенис) lob; ~о строителство high-rise building; изпращам ~а топка lob; по-~ съм от някого с една глава be taller than s.o. by a head, top s.o. by a head;
  2. (за глас, тон) high, high-pitched; (за говор, смях) loud; (за нота) high; на ~ глас in a loud voice;
  3. (значителен, голям ­ за добиви, температура, напрежение, цени) high; (ценен, виден, важен) high, eminent, distinguished, elevated; (за призвание, цел) noble, lofty; (възвишен, за стил) elevated, lofty, noble; неодобр. pompous; (за цена и пр.) unreasonable; (от най-високо качество) super, superfine; произведение с ~и качества an excellent work, a work of great/sterling merit; • ~а пещ техн. blast furnace; Високата порта истор. the Sublime Porte; във ~а степен to a high/great degree; имам ~о мнение за think highly of; hold/have a high opinion of; съвещание на най-~о равнище summit conference, top-level conference.