Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -и 1. chain; (за теглене) tow(ing)-line;
  2. само мн. (окови) chains, fetters, shackles; оковавам във ~и fetter, enchain, bind with chains/fetters; put into chains; освобождавам от ~и unchain; счупвам ~ите escape from bondage, burst o.’s fetters/chains;
  3. (низ, редица от свързани неща) chain; ~а от магазини multiple; (планинска) mountain chain, range of mountains; (от събития) catena, pl. catenae;
  4. техн. linkwork; ~а под напрежение alive circuit; затворена електрическа/магнитна ~а ел. loop; поляризационна ~а bias circuit; правя затворена ~а loop; прекъсната ~а broken circuit; ролкова ~а roller chain; самонастройваща се ~а adaptive circuit; токова ~а electric circuit;
  5. воен. line.