Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -ѝ (за боядисване, рисуване) paint; (за коса, прежда и пр.) dye; (за обуща) shoe-cream, boot-polish, blacking; (за печки) blacking, lead, black-lead; алкидна ~я alkyd paint; блажна ~я oil-base paint; ~я, която не избелява fast colour; водни (акварелни) ~и water-colours; водноразтворима ~я water-thinned paint; гланцова ~я gloss paint; картина с водни ~и picture in water-colours; water-colour (painting); киселинноустойчива ~я acid-proof paint; корозионнозащитна ~я anticorrosive paint; лакова ~я enamel/varnish paint; латексова ~я latex paint; маслени ~и oil-paint(s); oils; пази се от ~ята! fresh paint! полагам дебело ~ята paint with a full brush; последна ~я (при боядисване) final coat of paint; постна ~я distemper; термоустойчива ~я heat-resistant paint; хващам ~я stain.