Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -зи, (два) бѐлега 1. (следа от рана) scar, mark, seam; (от удар с камшик) stripe, weal; (по кожата от рождение) birth-mark; мед. naevus; (от клъвване) peck; (изрязан по ръб, плоскост) notch; ~г за центриране adjustment notch; (от шарка) pock mark; (от горене с желязо) brand; (от петно) sully; (слаба следа) tincture; (от нещо вече не съществуващо) vestige;
  2. (знак за разпознаване) mark, sign; външни ~зи exteriors, externals; особени ~зи special peculiarities (of a person); отличителен ~г distinguishing feature/mark, insignia; характерен ~г characteristic;
  3. прен. (признак) sign; token; mark denotation.