+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
подвѝжен [ ]
прил., -на, -но, -ни 1. movable (и за празник), mobile (и за войска); (за театър) travelling; (плъзгащ се) slidable; ~ен блок техн. travelling block; ~ен мост draw-bridge; balance bridge; ~ен състав жп rolling-stock; ~ен товар (на мост) traffic load, mobile load; ~на библиотека itinerant library; book mobile; ~на болница field hospital; ~на война open warfare; ~на отбрана воен. elastic defence; ~но кино mobile projecting unit; ~но равновесие mobile equilibrium; ~но съединение техн. knee-joint;
2. (жив) lively, active, agile; nippy; lithe; limber; wanton; brisk;
3. (за ум и пр.) quick; resilient; (пъргав, гъвкав) versatile.