+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
плу̀вам [ ]
гл. (за човек, животно) swim (about); (за предмет) и прен. float; (за кораб) sail (по on, към for); steam; steer (for); navigate; все покрай брега ~ hug the coast/shore; ~ в (имам в изобилие) roll in; ~ в пот be bathed in sweat; ~ кучешката dog paddle, doggie paddle; ~ по течението (и прен.) swim with the tide/stream.