+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
плат [ ]
м., -овѐ, (два) пла̀та текст. cloth, material, textile, fabric; (вълнен) stuff; гледам да изкарам рокля от по-малко ~ skimp the material in making a dress; купих си няколко ~а I got several pieces/lengths of material; памучен ~ cotton (material); (копринен) silk fabric, silk; ~ за една рокля a dress length; ~ за костюм suiting, suit material; ~ за (дамаска на) мебели material for furnishing, upholstery; ~ за палта coating; ~ за панталони trousering; ~ за ризи shirting; ~ за рокля dress material; ~ за чадъри gloria.