+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
откъ̀ртя [ ]
= откъ̀ртвам гл. break/split off; lever out; (врата) force; (покрив и пр. ­ за вятър) tear off; (камък и пр.) dislodge, lever out; (заспивам) разг. go out like a light; sl. flop; откъртих му един сън I had a good sound sleep/snooze;

~ се break loose, give way; (за мазилка и пр.) come off; (за камък и пр.) become dislodged; • въздишка се откърти от гърдите му a sigh escaped him.