+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
отклонѐние [ ]
ср., diversion; departure (from); счет. variance; (от тема) digression; excursus; физ. deflection, deviation, divergence, divagation, (заобикаляне) detour; (на самолет, кораб от курса му) drift; (от шосе) turn-off; физ., астр. declination, aberration; биол. (от нормалното) aberration; deviance; ел. tap, tapping; мор. sheer; вероятно ~е probable error; непредвидено допустимо ~е икон. contingency allowance; ~е на небесно тяло от орбитата му астр. perturbation; ~е от нормата a departure from the norm; ~е от правия път lapse; поле/сила на ~ето физ. a deflecting field/force; средно квадратно ~е mean square deviation/error.