+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
обхва̀т [ ]
м., само ед. range, scope, band, gamut; extent; воен. outflanking, (близък) envelopment; земен ~ (на сателит) groundprint; късовълнов ~ skip band; линеен ~ range of linearity; нискочестотен ~ lower frequency range; ~ за радиовръзка communication band; ~ на носещи честоти carrier frequency range; ~ от скорости velocity band; променливочестотен ~ swept band; радиолюбителски ~ amateur band; разтегляне на ~ bandspread.