+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
о̀браз [ ]
м., -и, (два) о̀браза image; shape, form; (лице) face; (изображение) picture; (литературен) portrait; (в худ. произведение) character, figure; (стилистическо средство) image; загубвам човешки ~ become brutalized/dehumanized; изличавам ~ фот. bleach out an image; ~ът, който съм си създал за някого o.’s image of a man; по ~ и подобие на in the image of; с човешки ~ in human form.