+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
обеща̀ние [ ]
ср., promise; pledge; давам ~е make a promise, promise, hold out a promise; изпълнявам ~ето си keep/redeem o.’s promise, act to o.’s promise, fulfil o.’s pledge; be as good as o.’s word/promise, keep o.’s word; клетвено ~е oath; мълчаливо ~е virtual promise; не изпълнявам ~ето си break o.’s promise/word, go back on o.’s promise/word; тези ~я са вятър и мъгла these promises are a snare and a delusion; тържествено ~е solemn promise, vow.