Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  ж., -ѝ (a piece of) news; (във вестник и пр.) a news story; външни ~и world/foreign news; вътрешни ~и home news; (една) тъжна ~а a sad piece of news, sad news; имаш ли ~и от него? have you heard from him? какви са ~ите? what’s the news? лошата ~а най-бързо стига no news is good news; (по радиото ­ бюлетин) news bulletin, newscast; няколко ~и some items of news; пикантна ~а tibit; последни ~и latest news, news hot from the press; сензационна ~а exclusive; съобщавам внимателно тъжната ~а на някого break the (sad) news to s.o.; шокираща ~а bombshell.