+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ниво̀ [ ]
ср., -а̀ level; издигам на по-високо ~о raise to a higher level, level up; на високо ~о on a high level; на едно ~о с on a level with; flush with; на ~о up to standard; на ~о съм measure up; be up to scratch; нагаждам се към ~ото на слушателите talk down to the audience; най-ниско ~о rock-bottom; ~о на водата water level; ~о на живота, жизнено ~о a standard of living; под ~ото below standard; той е над средното ~о he is head and shoulders above the rest, he is a cut above the rest; той е под средното ~о he is below the average, he is not up to scratch; той не надхвърля средното ~о he is average.