+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
нѐгър [ ]
м., -ри Negro; разг. darkie, woolly-head, амер. презр. Jim Crow; (прен. ­ човек, който върши тежката, черната работа на другиго) jackal; вагон/трамвай само за ~ри истор. a Jim Crow car; ~ър пигмей от Екваториална Африка Negrillo; ~ър пигмей от Филипинските и Малайските острови negrito.