Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  = настаня̀вам гл.
  1. (поставям) put, place, fix; (някого удобно) ensconce;
  2. find room (for); put up, install; accommodate; (давам местожителство) domicile, domiciliate; (гарнизон и пр.) station; в тази зала могат да се настанят 200 души this hall will seat 200 people; ~ някого в болница get s.o. into a hospital, hospitalize; ~ някого за пренощуване put/fix s.o. up for the night; provide sleeping accommodation for s.o.; ~ някого на квартира find lodging(s) for s.o., accommodate/lodge s.o.; ~ някого на работа get/find/obtain a job/situation for s.o.; fix s.o. up with a job;

  ~ се settle (down); ensconce o.s.; fix o.s.; (на земя, в квартира, без да имам право) разг. squat; настанете се като у дома си make yourself at home; настанете се удобно make yourself comfortable; ~ се на работа get a job, find a situation; ~ се на хотел put up at a hotel.