+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
насѝлвам [ ]
и насѝлям, насѝля гл. force, coerce, compel, constrain, drive; ~ врата force a door, burst a door open, smash in a door; ~ късмета си push o.’s luck, force the game; ~ някого да направи нещо force s.o. to do s.th., bully s.o. into doing s.th.;

~ се make an effort, make a push, exert o.s.; (да правя нещо, което не ми е приятно) force o.s.; трябва да се насиля, за да го направя it goes against the grain for me to do it.