+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
нара̀вно [ ]
нареч. equally, on a level, on an equal level; врати ~ със стените doors flush with the walls; движа се ~ с (и прен.: не изоставам от) keep up with, keep pace with; делим ~ go halves, go fifty-fifty, share (and share) a like; жената работи ~ с мъжа women work on equal terms with men; завършвам среща ~ draw a game; на жената се осигуряват права ~ с мъжа women enjoy equal rights with men; ~ с level/flush with; среща, която е завършила ~ a drawn game; срещата завърши ~ спорт. the match ended in a draw, the match was a draw; срещата завърши ~: един на един (два на два и т. н.) the teams drew one all (two all, etc.); the teams drew; one to one; участваме ~ go shares; • сривам ~ със земята raze to the ground.