+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
назря̀вам [ ]
гл.
1. ripen, become ripe, mature (и прен.); мед. maturate, (за цирей) come to a head;
2. (за събитие, нужда) be/become imminent/urgent/pressing; въпросът е назрял the question is ripe; като назрее моментът in the fullness of time; моментът е назрял the moment is ripe (for); назрели условия (за революция и пр.) ripe conditions; събитията са назрели events have come to a head.