+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
набѝт [ ]
мин. страд. прич. (и като прил.)
1. (за човек, фигура) thickset, stocky, stumpy, stubby, heavy-set; chunky; dumpy;
2. (гъст) thick; (натъпкан) packed, stuffed;
3. (за плод) bruised, damaged;
4. (твърд) hard;
5. (наранен) sore; ~и крака sore feet; с ~и крака footsore;
6. (в който се е натъпкало нещо) ingrained; • ~о око a practiced/trained/experienced/expert/keen/sharp eye.