+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
любѝтел [ ]
м., ; любѝтелк

а ж., -и 1. lover (на of); fancier; голям ~ на футбола football fan; ~ и колекционер на грамофонни плочи discophile; ~ на конни състезания racegoer; ~ на риска risk lover; ~ на театъра theatre fan, (regular) theatre-goer; ~и на театъра theatre-minded people, theatre-goers; той е голям ~ на цветя he is very fond of flowers;
2. (неспециалист) amateur, dilettante, dabbler, laic.