Profile
Bulgarian
English
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
Languages
 • Bulgarian
 • English
 • French
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish
 • Turkish
 • Bulgarian - Math
 • English - Math
 • Тълковен
[ ]
  +
  Bulgarian
  чЧ
  1!
  2@
  3
  4$
  5%
  6
  7§
  8*
  9(
  0)
  -
  =+
  DeleteDelete
  TabTab
  яЯ
  вВ
  еЕ
  рР
  тТ
  ъЪ
  уУ
  иИ
  оО
  пП
  шШ
  щЩ
  ѝЍ
  CapslockCapslock
  аА
  сС
  дД
  фФ
  гГ
  хХ
  йЙ
  кК
  лЛ
  ;:
  '"
  юЮ
  EnterEnter
  ShiftShift
  зЗ
  ьЬ
  цЦ
  жЖ
  бБ
  нН
  мМ
  ,<
  .>
  /?
  ShiftShift
  CtrlCtrl
  AltAlt
  SpaceSpace
  AltAlt
  CtrlCtrl
  Add to
  • Create New List
  Close
  Add to
  Name:
  Back Create
  м., -ове, (два) ло̀ста 1. техн., физ., прен. lever; heaver; техн. rod, tiller, bolt; (със завит край) crowbar; (на везни) beam; бутален ~ piston-rod; ~ за пускане, пускателен ~ starting lever; (на орган) knee-swell; ~ за управление control/shift lever; (в пилотска кабина) control column, control stick, joy stick; ~ на помпа pull; ~ от първа/втора степен a lever of the first/second order; повдигам с ~ lever out/over/up; предавателен ~ connecting-rod; сгъваем ~ (за разбиване на врати) jenny; система ~ове leverage; скоростен ~ gear-lever; трансмисионен ~ guide;
  2. (на врата) (cross-)bar, bolt;
  3. спорт. horizontal bar.