+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
лѝпса [ ]
ж., lack, want, unavailability; търг. ullage; (недостиг) shortage; (отсъствие) absence; (лишение) need, want, penury; (загуби) shrinkage; ~а на благоразумие want of sense/judgement; ~а на единство (в някакво произведение) patchiness; ~а на компетентност lack of competence/expertise; ~а на обществено доверие lack of public confidence; по/при ~а на in default of; установявам ~ата на сума find a sum missing; чувствам ~ата на feel the want of, miss; • хванала го е ~ата he is never to be seen.