+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
култу̀ра [ ]
ж., -и 1. culture, civilization; духовна ~а art and learning, art and letters; липсва му ~а he lacks culture/accomplishments; материална ~а (material) civilization; обща ~а general information/knowledge, attainments; физическа ~а physical culture; човек без ~а uneducated/uncultivated person; човек с (обща) well-informed/knowledgeable/cultured person, highly accomplished person;
2. (отглеждане на растения) cultivation, culture; зърнени ~и cereals, grain crops; кръмни ~и fodder crops; ~а, отгледана в хранителен разтвор broth culture; (самото растение) culture, crop; междинни ~и catch-crops; технически ~и industrial crops.