+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
компа̀ния [ ]
ж., company (и търг.), party; весела ~я jolly/merry crowd; дъщерна ~я subsidiary/affiliated company; обичам да съм в ~я с млади хора I enjoy the society of young people; правя някому ~я keep/bear s.o. company; развалям ~ята break up/spoil the party; смесена ~я joint venture; (постоянен кръг от приятели) set, crowd, group.