+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
код [ ]
м., -ове, (два) ко̀да code, key, cypher; буквен ~ letter/literal code; буквено-цифров ~ alphanumeric code; двоично-петичен ~ biquinary code; десетично-двоичен ~ bidecimal code; морзов ~ dot-and-dash code; опознавателен ~ identity code; петзначен ~ five-unit code; цифров ~ digital/numerical code; щрихов ~ (върху стоки) bar code.