+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
кана̀л [ ]
м., -и, (два) кана̀ла 1. (изкуствен) canal; (естествен) channel; (в сграда) drain; (градски) drain, sewer; вентилационен ~ fandrift; водносилов ~ hydro-power canal; водоотводен ~ catch-water (drain); ~ за отпадни води waste canal; ~ за оттичане на повърхностни води drain; ~ с шлюз lock canal; напоителен/оросителен ~ irrigation canal; отводен ~ discharge canal; отточен ~ escape canal; промивен ~ flushing canal; хидродинамичен ~ water channel;
2. анат. duct, canal; жлъчен ~ bile-duct; пикочен ~ urethra;
3. техн. groove, channel; ~ за ремонт на автомобили inspection/service pit; роторен ~ ел. rotor groove/channel; телевизионен ~ T.V. channel; шпонков ~ keyseat, keyslot, keyhole;
4. прен. channel; ~ за предаване на данни data transmission channel; научавам (нещо) по неофициални ~и hear (s.th.) on/through the grapevine; служебен ~ за връзка engineering channel.