+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
инструмѐнт [ ]
м., -и, (два) инструмѐнта 1. (уред) tool, implement, instrument, device; абразивен ~ grinder; дърворежещи/дървообработващи ~и wood-working tools; механичен ~ power tool; сандъче за ~и tool-box; снабден с ~и instrumented;
2. прен. (средство, оръдие) tool, means, medium, instrument;
3. муз. instrument; духови ~и wind instruments, събир. (the) wind; дървени духови ~и (the) woodwind; медни ~и brass instruments; събир. (the) brass; свиря на ~ play an instrument; струнни ~и stringed instruments, събир. (the) strings;
4. юр. instrument.