+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
изчислѐние [ ]
ср., calculation; computation; разг. number-crunching; (смятане) reckoning; (разчет, сметка) estimate, account; графично ~е graphical calculation; ~е на балансови запаси мин. ore reverse calculation; ~е на стойност cost calculation/estimating; ~е по гранични състояния limit design; ~е с двоична точност double-precision arithmetic; ~е с плаваща запетая floating-point calculation; ~е с фиксирана запетая fixed-point arithmetic; контролно ~е checking calculation.