+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
ѝзток [ ]
м., само ед.
1. геогр. east;
2. (Ориентът) the East, the Orient; Близкият ~ the Near East; Далечният ~ the Far East; ~-югоизток east-southeast; къщата гледа на ~ the house faces east; на ~ (за местоположение) in the east; (за граничене) on the east, (за движение) to the east, eastward; на ~ от east of, to the east of; пътувам на/към ~ travel eastwards, travel east; Средният ~ the Middle East.