+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
изменѐние [ ]
ср., change, alteration; (частично) modification; биол. mutation; (отклонение от дадено състояние) variation; (поправка) correction; внасям ~я make alterations/changes; заводът производител си запазва правото на ~я alteration rights reserved; ~е и допълнение на конституцията amendment to the constitution; ~е на гласа modulation of the voice.