+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
изку̀ство [ ]
ср., -а 1. art; бойни ~а martial arts; военно ~о art of war, generalship; държавническо ~о statecraft, statesmanship; ~о да се пише penmanship; ~о да се стреля marksmanship; ~о да се управлява art of government; statesmanship; изобразителни/изящни ~а the (fine) arts; pictorial/imitative/plastic arts; приложно ~о applied art; произведение на ~ото a work of art;
2. (умение) skill, mastery, proficiency; с голямо ~о very skilfully; • владея ~ото да have the art of (c ger.); от любов към ~ото for the fun/love of it; по всички правила на ~ото according to the rules.