+
Bulgarian
чЧ
1!
2@
3
4$
5%
6
7§
8*
9(
0)
-
=+
DeleteDelete
TabTab
яЯ
вВ
еЕ
рР
тТ
ъЪ
уУ
иИ
оО
пП
шШ
щЩ
ѝЍ
CapslockCapslock
аА
сС
дД
фФ
гГ
хХ
йЙ
кК
лЛ
;:
'"
юЮ
EnterEnter
ShiftShift
зЗ
ьЬ
цЦ
жЖ
бБ
нН
мМ
,<
.>
/?
ShiftShift
CtrlCtrl
AltAlt
SpaceSpace
AltAlt
CtrlCtrl
изкача̀ [ ]
= изка̀чвам гл.
1. bring/take/carry/haul up;
2. (височина, стълба) go up, climb up; ascend;

~ се climb, go up, ascend; (по стена и пр., със стълба) scale; (за повърхност) slope upwards, ascend; ~ се на второ и пр. място спорт. move up to second, etc. place; ~ се на върха climb the peak, go up the peak; ~ се с мъка по хълма toil/labour/work/scramble up the hill.